Termeni și condiții

A) Acest site aparţine EAD.RO INTERACTIVE SRL., denumita in continuare EAD. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din el presupune acordul tacit al utilizatorilor cu termenii de mai jos.

B) EAD poat schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.

1. CONŢINUT

a. Toate materialele publicate pe www.destinatiaanului.ro (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut), inclusiv cele incluse in newsletter, sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duce la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi conţinutul acestuia, inclusiv conţinutul din newsletter, sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul acestuia, fără acordul scris al reprezentanţilor EAD, acord exprimat contractual. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către EAD.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului, inclusiv cel cuprins în newsletter, este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al EAD.

d. EAD nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe site-ul www.destinatiaanului.ro de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului.

2. DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Pentru uzul comercial, este necesar acordul scris al reprezentanţilor EAD, acord exprimat contractual.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.destinatiaanului.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Condiţiile de folosire a conţinutului aparţinând EAD.RO INTERACTIVE SRL.
TRANSILVANIA SRL în scop comercial vor fi explicit formulate prin intermediul acordurilor contractuale încheiate între Agenţie şi partenerii de afaceri.

c. Numele Destinatia Anului, Logo ul Destinatia Anului sunt proprietatea THE ENGINE MARKETING S.R.L. niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al THE ENGINE MARKETING S.R.L.

d) Logo ul Prima TV si www.destinatiaanului.ro sunt proprietatea EAD.RO INTERACTIVE SRL. Transilvania niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al EAD.RO INTERACTIVE SRL. Transilvania SRL.

3. RĂSPUNDERI

a. Utilizatorul este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de www.destinatiaanului.ro în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. EAD îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia EAD ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

b. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că utilizatorul declară şi este de acord cu publicarea de către www.destinatiaanului.ro a unui conţinut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conţinut poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele utilizatorului. Într-un astfel de caz, răspunderea EAD nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE WWW.DESTINATIAANULUI.RO

a. Prin transmiterea de informaţii către www.destinatiaanului.ro se înţelege furnizarea de către utilizator a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b. Transmiterea de informaţii către www.destinatiaanului.ro echivalează cu acceptul acordat www.destinatiaanului.ro ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.destinatiaanului.ro, se prezumă acordul utilizatorului privind despăgubirea www.destinatiaanului.ro şi/sau a terţilor ca urmare a
existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. EAD nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. EAD nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. EAD se disociază de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.destinatiaanului.ro se face parţial liber, parţial pe baza datelor de înregistrare.

b. Pentru opţiunea “Login / Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (nume, prenume, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

c. Informaţiile personale puse la dispoziţia destinatiaanului.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001 privind protecţia datelor, actualizată. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către www.destinatiaanului.ro şi partenerii săi agreaţi.

d. După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.destinatiaanului.ro. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, EAD nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

e. La solicitarea explicită a utilizatorului, adresată la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului, EAD se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, actualizată, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

f. EAD se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

g. EAD nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
EAD nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile www.destinatiaanului.ro.

h. EAD îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

6. SECURITATE

EAD adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

7. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de EAD şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. EAD nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către EAD prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site, după logare.

c. www.destinatiaanului.ro şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. EAD îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi www.destinatiaanului.ro face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d. www.destinatiaanului.ro îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.