Ținutul Mănăstirilor din Bucovina

Ținutul Mănăstirilor din Bucovina

ȚINUTUL MĂNĂSTIRILOR DIN BUCOVINA este o destinație turistică la nivelul județului Suceava, care se întinde pe un areal de 2816,7 km pătrați. Respectivul areal cuprinde suprafața unităților administrativ teritoriale (UAT) ale comunelor Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Arbore, Mănăstirea Humorului, Cacica, Botoșana, Cajvana, Pătrăuți, Mitocul Dragomirnei, Scheia, Ilișesti, Udești, Baia, Râșca, Slatina, Vama, Sadova, Fundu Moldovei, Pojorata, Dorna Arini, Ciocănești, Panaci, ale orașelor Gura Humorului, Dolhasca și deasemenea ale municipiilor Suceava, Siret, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Vatra Dornei.

In acest areal se regăsește o zestre impresionantă de mănăstiri/ biserici, densitatea și valoarea acestor obiective turistice religioase reprezintând o adevărată carte de vizită a județului Suceava în întreaga lume.

Construite începând cu secolul al XV-lea, mănăstirile pictate din Bucovina sunt capodopere de artă și arhitectură medievală, încadrându-se şi armonizându-se perfect cu natura înconjurătoare. Mănăstirile amintesc de timpurile marilor voievozi ai țării Moldovei precum Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpușneanu, ai marilor dregători și boieri precum Anastasie Crimca sau Ieremia Movilă.

De-a lungul timpului, ele au îndeplinit atât rolul de apărare a comunităţilor locale, dar și rolul de entități păstrătoare ale spiritualității și credinței neamului.

Picturile murale interioare şi/sau exterioare, realizate cu culori vegetale, încântă vizitatorul cu scenele biblice, hramurile bisericeşti, viețile sfinţilor ortodocşi, portretele conducătorilor Moldovei şi ale familiilor acestora, introducându-l totodată în universul ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale, al portului popular din timpul evului mediu.

De-a lungul istoriei, Bucovina a cunoscut influența unei multitudini de grupuri etnice care s-au așezat în această zonă, creuzetul acesta multietnic făcând ca regiunea să fie considerată un prototip timpuriu al unei Europe în miniatură, un adevărat model de toleranță etnică și religioasă.

Printre cele mai impotante obiective turistice din ȚINUTUL MĂNĂSTIRILOR DIN BUCOVINA amintim (fără să ne limităm la această înșiruire) de mănăstirile și bisericile: Voroneț, Moldovița, Sucevița, Arbore, Mănăstirea Humorului, Pătrăuți, Sf. Ioan cel Nou, Dragomirna, Probota, Reuseni, Slatina, Râsca, Sf. Ilie, Botoșana, Bălinești, Siret și, nu în ultimul rând, un adevărat Athos românesc – mănăstirea Putna.
Hai în Bucovina!

Social Media