CASA MUZEELOR, IAȘI
Casa Muzeelor - 5 muzee intr-un singur loc
Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi a inaugurat în 2021 cinci noi muzee într-un edificiu cu încărcătură istorică – invitație la o plimbare în trecutul cultural al orașului. Cel ce trece pragul clădirii, inspirat numită Casa Muzeelor, își va începe călătoria începând cu 1876, an ce marchează înființarea primului teatru profesionist de limbă idiș din lume la Iași. După aceasta, va lua cunoștință de teribilele evenimente din 28-30 iunie 1941, în sălile dedicate Pogromului de la Iași.
La următorul nivel, vizitatorul va urma o incursiune în istoria literară românească, având șansa să admire, printre altele, faimosul ceas de aur cu trei capace al poetului Mihai Eminescu. Apoi va intra în primul muzeu din România dedicat ideii de poezie, o expoziție conceptuală, într-un limbaj artistic unic și ludic, creație a artistului Ion Barbu.
Ultimul nivel al casei recompune atmosfera de acasă a copilului din timpul comunismului românesc și atmosfera unei săli de clasă specifice acelei perioade.
Clădirea din strada Vasile Alecsandri nr. 6 a fost construită în anul 1896 și a avut iniţial proprietari evrei, fiind apoi cumpărată, în 1914, de Societatea „Viaţa românească”, condusă de Garabet Ibrăileanu şi Mihail Sadoveanu.
Pe 22 iulie 2021 a devenit edificiu cultural, sub numele de Casa Muzeelor, unde funcționează 5 muzee: Muzeul Copilăriei în Comunism, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Poezie(i), Muzeul Teatrului Evreiesc în România și Muzeul Pogromului de la Iași.
Muzeul Copilăriei în Comunism cuprinde o expoziție permanentă împărțită în două secțiuni: o parte recreează atmosfera dintr-o sală de clasă specifică perioadei comuniste, iar cealaltă parte este dedicată atmosferei de acasă a copilului acelor vremuri, în care vom regăsi obiecte familiare și familiale.
Muzeul Literaturii Române valorifică numeroase documente și obiecte de patrimoniu, îmbinând formule consacrate de etalare a exponatelor cu unele inedite. Expoziția permanentă este organizată în 14 săli de expoziție. Dintre acestea, 11 sunt dedicate unei prezentări cronologice a unor personalități literare marcante sau a unor momente importante din evoluția literaturii române: „Mihail Kogălniceanu”, „Revista Dacia literară”, „Vasile Alecsandri”, „Societatea «Junimea»”, „Titu Maiorescu”, „Mihai Eminescu”, „Ion Creangă”, „I.L. Caragiale”, „Sofia Nădejde”, „Revista Viața românească” și „Hortensia Papadat-Bengescu”.
Muzeul are și trei săli conceptuale: „Boema ieșeană” (realizator Ion Barbu); „Rezervația de îngeri” (realizator Felix Aftene) și „ABIS.03” ( realizator Matei Bejenaru).
Muzeul Poezie(i) cuprinde o expoziție conceptuală dedicată ideii de poezie. Realizată într-un limbaj artistic original, mizând pe una dintre trăsăturile fundamentale ale postmodernismului, spiritul ludic, expoziția permanentă este realizată de artistul vizual Ion Barbu. Pe lângă lucrările originale expuse, numite „picto-poeme”, găsim o serie de instalații artistice de mari dimensiuni, anume: „Pașii poeților”, „Sticle pentru minte, inimă și literatură”, „Scrisori către bunul Dumnezeu”, „Haute couture / Haute culture, „Pietre pentru templul meu”.
Muzeul Teatrului Evreiesc în România
La Iași s-a înființat, în 1876, primul teatru profesionist de limbă idiș din lume. Muzeul reconstituie momentele importante ale teatrului evreiesc și valorifică moștenirea instituțiilor de cultură reprezentative pentru acesta în spațiul românesc.
Muzeul Pogromului de la Iași, deschis publicului la comemorarea a 80 de ani de la, probabil, cel mai cunoscut și mai teribil moment din toată istoria asasinatelor antievreiești din România, își propune să păstreze vie memoria victimelor Pogromului de la Iași din 29 iunie 1941, operațiune concepută la vârfurile administrației guvernului Antonescu și pusă în practică de către unități armate române și germane, cu participarea unor civili din Iași.
În sălile de expoziție se regăsesc fotografii realizate în timpul Pogromului de la Iași, o hologramă, mărturii, documente și artefacte.
g_8xxgvvuhkjsg2bzc36iwlvvzn.jpg
g_v8usuxtmalyccw2jaqk2i008w.jpg
g_rv3uia8jecxrnnlodu0zwr95z.jpg
g_wpxzz2bhp6hd6jcskgskmfq23.jpg
g_zq4r76o527t49pkyw5yup90tk.jpg
g_ctofw1dgvu8w4umgxeclyo8u0.jpg
g_qbrwohajigm1a5webxl0rpa9n.jpg
g_p91tc87x5fxh6uqchvt2df2d1.jpg
g_b72lemat7epue851cwxfvew7o.jpg
g_ya6ej3o3758xkzrwlicabh60v.jpg
g_6e6mxs66dc5ggjnqt6assd28f.jpg
g_9o9rf9blgza38l1s1y71x6hlv.jpg
g_7ypreu58l9ff4fhvau78byiwy.jpg
g_gdm6ghgrjegky7n77k9exueau.jpg
g_48dxs5485roa3xltl5a4nesk0.jpg
Social Media