MĂNĂSTIREA CĂPRIANA, REPUBLICA MOLDOVA
Misterul Mănăstirii Căpriana, catapeteasmă la poale de Codru
Situată în inima Republicii Moldova, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Chișinău, se află Mănăstirea Căpriana, o bijuterie istorică cu o istorie bogată. Așezată într-un peisaj deluros și împădurit, cunoscut odinioară sub numele de Codrii Lăpușnei, această mănăstire reprezintă unul dintre cele mai vechi sanctuare religioase din zonă, și una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Republica Moldova.
Această bijuterie arhitecturală strălucește ca un simbol al istoriei și spiritualității într-un peisaj pitoresc, iar vizitatorii pot descoperi aici o comoară de valoare istorică și culturală.
Mănăstirea Căpriana este un monument de arhitectură de importanță națională, ocrotit de stat. Mănăstirea Căpriana este una din cele mai vechi mănăstiri fondate în Moldova la începutul sec. XV. Prima menţiune documentară a Căprianei este cea din 1420, iar o altă menţiune documentară datează din 1429 – un uric prin care Căpriana primeşte statutul de mănăstire domnească din partea domnitorului Alexandru cel Bun. În acest act lăcaşul sfânt este numit „mănăstirea de la Vâşnovăţ unde este egumen Chiprian”. Mănăstirea a fost construită la început din lemn şi a suferit de pe urma năvălirii repetate ale tătarilor şi turcilor. Ştefan cel Mare este ctitorul bisericii din piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului (1491–1496). În 1542–1545 domnitorul Petru Rareş a efectuat ample lucrări de restaurare cum se consemnează în cronica lui Grigore Ureche. Alexandru Lăpuşneanu, născut în zona Lăpuşnei, a efectuat noi lucrări de întărire şi dezvoltare şi a făcut importante donaţii mănăstirii. La sf. sec. al XVII-lea, mănăstirea Căpriana cunoaşte o perioadă de declin. În 1698, mănăstirea a fost închinată Mănăstirii Zografu de pe muntele Athos. Mănăstirea Căpriana în 1813 trece în subordinea Casei Bisericii din Chişinău a nou formatei Arhiepiscopii a Basarabiei, în fruntea căreia s-a aflat Mitropolitul Gavriil Banulescu – Bodoni (1746 – 1821). În 1840 a fost ridicată a doua biserică a mănăstirii cu hramul Sf. Gheorghe, iar în 1903 a treia biserică „de iarnă” cu hramul Sf. Nicolae. La Căpriana a existat cea mai mare bibliotecă mănăstirească din Basarabia, cărţile căreia ulterior au dispărut. Mănăstirea este închisă în anul 1962 şi devastată. Porţile mănăstirii se redeschid abia în anul 1989 și activează până în prezent.
La fel ca majoritatea mănăstirilor moldovenești, Căpriana este construită pe un loc extrem de pitoresc. Locul, vechimea Mănăstirii, importanța sa și lunga listă de voievozi - ctitori care au contribuit la amenajarea ei sunt doar câteva motive pentru care merită vizitată.
g_x2mnk7l7hvx48z6tbkf7ukfvo.jpg
g_2pa4n8wsschneecq1u4m8daq0.jpg
g_2o97ywtb09p0c0jdc7k7nyfsg.jpg
g_97dk9hjsndr52dbx4xbyoq81j.jpg
g_i8jr0zlfgxu4lwtfg837txa85.jpg
g_tca2pfqqd4wttc9v7hfib2fp7.jpg
g_rqz7hwxodgwwmiiaoa8eks0wq.jpg
g_10g258nwzk59te33mulzlnsuq.jpg
g_q4pe4o74majglcb7b8fs7syd7.jpg
g_28rgchk73ply7s8waq44ek0zn.jpg
g_phfmuppt6grxf2mavotgi7opw.jpg
g_q2go1oqyg5hcfqetk5xi4zxyv.jpg
Social Media