SÂMBĂTA DE SUS, JUDEȚ BRAȘOV
Sâmbăta de Sus – moșia brâncovenilor
Comuna Sâmbăta de Sus este situată în Ţara Făgăraşului, judeţul Braşov, aproximativ la jumătatea distanţei dintre munte şi albia râului Olt, la o depărtare de 18 km sud-est de oraşul Făgăraş şi la 90 de km de oraşul Braşov. Comuna este formată din satele Sâmbăta de Sus, menționat documentar la 20 ianuarie 1437 și Stațiunea Climaterică Sâmbăta, foarte renumită datorită Mănăstirii Brâncoveanu și a turismului montan.
Comuna este aşezată la 9 km de poalele Munţilor Făgăraşului, pe malul pârâului numit Valea Sâmbetei, ocupând aproximativ o suprafaţă de 2,5 km2, fiind străjuit la sud de culmile Munţilor Făgăraş. Pe potecile ascunse ale codrului, mergeau sâmbetenii la Chilia Părintelui Arsenie, la bujorei sau la cabană iar prin Fereastra Mare, mereu deschisa iubitorilor de munte, turiștii se pot aventura spre o multitudine de trasee montene spre cele mai inalte varfuri montane din țară- Moldoveanu, Negoiu,Viștea Mare, Podragu, Urlea, Dara,etc.
Satul Sâmbăta de Sus murmură la răspântia apelor, freamătă sub “dumbra cerului”, la streaşina munţilor, împleteşte în istoria-i seculară martiriul domnitorului creştin Constantin Vodă Brâncoveanu cu mituri şi legende profane. “Dumbra cerului”... dumbra cerului pentru că tărâmul este binecuvântat, pentru că Dumnezeu a revărsat aici mila Sa, oferind pământului veşmânt minunat, iar oamenilor suflet curat şi râvnitor în păstrarea credinţei, a datinilor şi obiceiurilor, a portului şi a limbii strămoşeşti!
La picioarele falnicului vârf al Bălăcenii, el însuşi o catedrală, la deschizătura Văii Sâmbetei, într-o poiană minunată, a înălţat slăvită ctitorie a domnitorul martir Constantin Brâncoveanu – Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Lăcaşul a fost ridicat înainte de anul 1700. Aceasta a fost nu doar binecuvântat locaş de închinăciune, ci şi leagăn al culturii şi învăţământului. Datorită acestui aşezământ, limba, tradiţia şi portul specific zonei au rămas nealterate veacuri de-a rândul, în ciuda asupririi străine.
În satul despărțit în două de proverbila vale a Sâmbetei, se înalță, suple și albe cele două biserici parohiale: Sâmbăta de Sus-Răsăriteană, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (ctitorie a egumenului) și Sâmbăta de Sus– Apuseană, cu hramul „Sântul Mare Mucenic Teodor Tiron” (ctitorie a lui Nicolae și Emanuil Brâncoveanu, nepoți ai domnitorului).
Într-o grădină largă, la marginea satului, stăjuiește, încărcat de lacrimi și de istorie, Castelul brâncovenilor. Vechea poartă, bogat ornamentată, pare o poartă a paradisului; de aici, probabil, își are numele colinda noastră tradițională Poarta raiului.
Locul a păstrat, tainic, toate obiceiurile și tradițiile stămoșești; de marile sărbători religioase și laice, sâmbetenii îmbracă cu venerație cămășile cu altițe, iile cu ciurele, pantalonii în partru ițe sau cioarecii, șurțele înflorate întoarse, șerparele, cheptărițele și căciulile cu vâstre și păuni etc. Încă se mai păstrează meșteșugul țesutului și al cusutului, de vrednicia sâmbetencelor ducându-se vestea în toată Țara Făgărașului.


g_hili5f4c0ekovdvyndfhx41mw.jpg
g_99o43h3zhom7t3w95vmxz2ma4.jpg
g_da8hvl7kflsjjhy3dufol61yu.jpg
g_hjzd5r945sk2zjzbn0xzebxw7.jpg
g_s0j3unlcmfr39n05kfuumi9q8.jpg
g_u4chsc7642votkifzoty1uz9a.jpg
g_795vyl8cnumuvi0cosus9stge.jpg
g_osdo8477enjfx9n0g5vsx7u0f.jpg
g_dro8s22fjk1j5otq4rhjmgm45.jpg
g_srstnl7h9a9746e48osf3eyx3.jpg
g_3i5vnife9147twutuojlanmx4.jpg
g_8tcyelj4z0hl9bgrt0uw2jk8q.jpg
g_zgf6pclm1sb231txy4kqjy7kk.jpg
g_t5gsgx9ymi5wet886yw5n554p.jpg
g_oczzly95prwayxk93u8dn7odl.jpg