SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA
Soroca Uimeşte şi Cucereşte
Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, pe malul drept al râului Nistru, la frontieră cu Ucraina. Dispune de un valoros potenţial turistic natural şi antropic care se impune prin atracţii de un pitoresc deosebit, constituind dintre cele mai bogate resurse turistice din Republică. Centrul administrativ, municipiul Soroca, e situat la o distanţă de 160 km de capitala Chişinău. În raionul Soroca sunt amplasate – 416 monumente, inclusiv: 195 de importanţă naţională, 221 de importanţă locală. În raion îşi desfăşoară activitatea -278 meşteri populari, 15 meşteri populari sunt Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, 4 deţin titlul de „Meşter –Faur”. Patru Centre de meşteşuguri artistice cu titlul” Model” instruiesc tinerii, dezvoltă arta tradiţională, o promovează în rândurile copiilor şi tineretului în domeniul împletitului din fibre vegetale, confecţionarea costumelor naţionale, croşetare, ţesut artistic.
Soroca este unul dintre legendarele ținuturi ale Moldovei, din cele mai vechi timpuri, acest meleag este plin de o istorie glorioasă, dispune de un bogat și variat patrimoniu turistic, natural și cultural precum: Cetatea Soroca – singurul monument al epocii medievale din Republică; Muzeul de Istorie şi Etnografie „N. Bulat” din mun. Soroca; Monumentul „Lumînarea Recunoştinţei” – o importantă zidire din istoria modernă a Moldovei; Schitul Rupestru Monastic Bechir (Peştera Bechir) – complex rupestru monastic din sec. VII-IX e.n. ; Dealul Romilor – casele cărora uimesc prin formele sale arhitectorale şi designul exterior; Mănăstirea „Sf. Treime” din s. Rudi – este una din cele mai vechi mănăstiri din Republica Moldova, înălţată în 1777; Rezervaţia Rudi- Arioneşti – reprezintă o comoară forestieră, un adevărat monument creat de natură; Arcul Geodezic „Struve” din s. Rudi – monument din Republica Moldova inclus de UNESCO în lista atracţiilor culturale şi naturale mondiale; Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Cosăuţi; Mănăstirea „Acoperămîntul Maicii Domnului” din s. Cosăuţi; Pădurea „Stânca-Jeloboc” din s. Cosăuţi – inclusă în reţeaua ariilor protejate din Republica Moldova ca rezervaţie peisagistică; Peşteri; Izvoare cu ape minerale. În localităţile din raion se păstrează obiceiurile şi tradiţiile, valorificate de meşterii populari şi formaţiile artistice, tot aici sunt organizate mai multe festivaluri precum: Festivalul de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”; Festivalul Naţional de muzică pastorală „Pe-un picior de plai”, Tîrgul Meşterilor Populari”La Nistru , la mărgioară” ; Festivalul –concurs Naţional „Fanfara argintie”; Festivalul etniilor „Unitate prin diversitate”, Festivalul Naţional al Mărului, Festivalul –concurs de romanţă românească „ Anastasia Briciuc” ; Festivalul obiceiurilor şi datinilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ş.a.
În baza potențialului turistic existent, pot fi practicate diverse rute turistice tematice: ruta religioasă, drumul meşteşugarilor, ruta istorică, ruta gastronomică, ruta ecoturistică.
Potențialul turistic al raionului Soroca merită să fie explorat!
Vă invităm să vizitați irepetabila destinaţie turistică Soroca!
g_v2q4ndh2d99uamrqki8v03m35.jpg
g_zessosgqt54dqsv0mh8sozymk.jpg
g_yg8upsykr2udeymtiu5yi2q62.jpg
g_71u4mh6nn0c4ui9dr7x7s1bhc.jpg
g_ggt6na9ha5o1cy8l73uvty663.jpg
g_dxfyh6grw7hur1nk7yvmhgn1i.jpg
g_17pucdlibfdng8y3r46sj1v29.jpg
g_62kikvsuasgb23268iuzuthva.jpg
g_csfn6mg4pux0vn13by22i3v2e.jpg
g_fja9e8l00vg6fqzrqgr9ydmqr.jpg
g_hej6u7ioztrha96dyuxs288zi.jpg
g_qprrxj75b6v4is99wxofx5lck.jpg
g_10be1cs5c81iyr9dodvveqnto.jpg