ȚARA OAȘULUI UN TĂRÂM MAGIC!
Țara Oașului este un mozaic viu unde ecoul tradițiilor străbune se armonizează cu pulsul modernități
Țara Oașului, un tărâm încântător situat în nordul României, reprezintă o simbioză perfectă între autenticitatea tradițiilor ancestrale și valurile suave ale modernismului, creând un peisaj cultural și social vibrant. Acest colț de lume își păstrează cu sfințenie portul popular, muzica și dansurile specifice, meșteșugurile transmise din generație în generație, oferind vizitatorilor o fereastră către un mod de viață aproape neschimbat de-a lungul secolelor. Pe de altă parte, modernismul își face simțită prezența prin inițiativele comunității de a îmbunătăți infrastructura, educația și accesul la tehnologie, asigurându-se că tradițiile sunt nu doar păstrate, dar și împărtășite cu lumea într-un mod contemporan. Țara Oașului stă ca mărturie a puterii comunităților de a echilibra respectul pentru trecut cu deschiderea către viitor, făcând din acesta un loc unde magia tradiției se împletește armonios cu ritmurile modernității.
Declarat oraș în anul 1964 și stațiune turistică de interes local în 2017, Negrești-Oaș este cea de-a treia localitate urbană ca mărime din Județul Satu Mare, după Municipiile Satu Mare și Carei, fiind centrul economic, administrativ și tradițional al zonei istorice și etnografice din nordul acestui județ, cunoscută ca și „Țara Oașului”.
Farmecul Ţării Oaşului, una dintre cele mai cunoscute şi atractive zone de interes turistic din România, îl constituie originalitatea şi unicitatea portului popular, a cântecului (țâpuritura), precum şi a danțului oşenesc, a datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a arhitecturii populare laice şi religioase, a îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugăreşti.
Obiective turistice:
• Muzeul Țării Oașului – secția Galeriile de artă „Dr. Mihai Pop”
Situat în centrul orașului Negrești-Oaș, vis-à-vis de Primărie, Muzeul Țării Oașului are o expoziţie permanentă de obiecte de etnografie şi artă populară, care cuprinde: port popular oşenesc, ţesături specifice zonei, ceramică de Vama, mobilier şi elemente de arhitectură populară, fotografii din colecţia Ioniță G.Andron, mai ales cele din perioada interbelică, ultimele imagini ale unei lumi arhaice. Acestea sunt completate de colecţia de artă plastică.
Galeriile de artă găzduiesc numeroase evenimente culturale și expoziții, iar anul acesta se încheie un amplu proiect de reabilitare și modernizare a întregii clădiri.
• Muzeul în aer liber al Țării Oașului – Muzeul Satului Oșenesc
Muzeul Țării Oașului are ca arie de reprezentare zona etnografică Țara Oașului, structura actuală încadrându-l în rândul muzeelor cu profil etnografic – obiectiv cuprins în lista monumentelor istorice, monumente de interes național, categoria A, cod SM-II-a-A-05337.
Muzeul în aer liber al Țării Oașului nu este un muzeu, ci o întreagă lume adunată pe o suprafață de două hectare, aproape de centrul orașului Negrești-Oaș, pe malul râului Tur. Este o călătorie în timp, o întoarcere la originile Țării Oașului. Aici găsiți o lume plină de autentic și de tradiții, tradițiile părinților și ale bunicilor noștri. Este lumea în care poveștile nemuritoare prind viață și ne demonstrează unicitatea locurilor.
Muzeul în aer liber al Țării Oașului este o reproducere în miniatură a satului oșenesc de odinioară, cu exponate originale începând din secolul al XVII-lea, care amintesc de liniștea pastorală a acelor vremuri. Încă de la intrare, vizitatorul este fermecat de peisajul ce se deschide la picioarele-i într-un superb amfiteatru natural. Casele din lemn, construite pe fundație de piatră masivă și acoperite cu paie sau șindrilă, anexele pentru animale, vranița cu boc (poarta tradițională oșenească), mirosul de fân proaspăt cosit ne deconectează de agitația orașului și ne trimit cu gândul la o lume de poveste.Piesa de rezistenţă a muzeului este biserica de lemn din satul Lechinţa care datează din prima parte a secolului XVII.În muzeul din Negreşti-Oaş se produce renumita ceramică de Vama de către familia Istvánfi, compusă din Gheza (Tezaur Uman Viu) şi Emma Istvánfi, ultima familie de olari din Ţara Oaşului. Tot aici, vizitatorii pot vedea localnici care vin să spele la vultoare sau să macine la moară.Portul oșenesc:
Portul popular oșenesc este o expresie distinctivă a identității culturale a locuitorilor din zona etnografică Țara Oașului, reflectând tradițiile, istoria și mediul în care aceștia trăiesc.
Portul oşenesc se distinge prin originalitate, colorit şi ornamentaţii. Nelipsite oşanului sunt clopul împodobit cu mărgele sau pene şi straiţa ornamentată într-o policromie deosebită cu motive geometrice sau vegetale. Pantalonii largi de vară sau cioarecii strâmţi şi gubele negre sau albe purtate iarna se păstrează din vremea dacilor. Portul femeiesc este caracterizat prin aceeaşi prospeţime, vioiciune şi originalitate: cămaşa viu colorată este lucrată în ornamente geometrice sau florale, iar peste pindileu (fusta) oșencele poartă o zadie (șorț) înflorată, de obicei pe fond galben sau roşu.

g_lvdnq97spq2cx1ytxaul73eox.jpg
g_0ayautdzzp6eceuoemnn30kca.jpg
g_tk1jpch8nixbkpqnw9lgrvv2m.jpg
g_o0bvznr0b1k4n39rivo4cqa9a.jpg
g_2l6lj34qih9tz4zbdv0ccyft5.jpg
g_isna36abc6wapkeltunp6o8j8.jpg
g_2ugeepzwpqcyho1f6cd7c0xyq.jpg
g_nclof0ol8ds7gvkfblgkh3ozs.jpg
g_jivtxse9ry6ywfv4zrcyyi9ae.jpg
g_p1r14n5djxiuf28uulbuqvk18.jpeg
g_dh3d5nz8wr921so7t706lajs1.jpeg
g_toj3w1zbs5gbsc0ss7fxgtklo.jpg
Social Media